LANGGAN PERISIAN PERAKAUNAN SBS

Perisian perakaunan SBS (Simplified Business System) adalah sistem perakaunan perniagaan yang tidak memerlukan pengetahuan perakaunan untuk digunakan dengan harga langganan yang amat rendah. SBS tiada deposit dan tiada kontrak, hanya bayar untuk langganan dan terus guna.

SBS bantu memudahkan dan mengurangkan beban kos untuk mereka yang inginkan sistem perakaunan perniagaan dan perisian SST yang mudah tanpa apa-apa syarat atau terma yang mengikat. Untuk melanggan SBS, hubungi kami di talian 1 800 180 789 atau emel kami di info@cbal.com.my. SBS – perisian perakaunan mudah dan komprehensif untuk perniagaan anda.

*Langganan minimum 1 bulan
*Tertakluk kepada 8% Cukai Jualan

Kami di CBAL Solutions Sdn Bhd menghormati dan komited untuk melindungi data peribadi dan privasi anda berpandukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Segala maklumat yang diberi adalah sulit dan tidak dikongsikan bersama mana-mana pihak ketiga kecuali syarikat kami, anak syarikat kami dan pengedar/ejen kami. Dengan melanggan sistem SBS, anda juga berhak untuk menerima segala promosi dan berita mengenai SBS, jika anda ingin hentikan perkongsian promosi dan berita tersebut, anda boleh memberitahu kami. Apa sahaja pertanyaan boleh dilanjutkan ke info@cbal.com.my